2020-01-29

2019 m. buvo priimti ir nuo 2020 m. sausio 1 d. jau įsigaliojo reikšmingų pakeitimų, susijusių su darbo santykių reglamentavimu ir jų apmokestinimu.

  1. Padidintas minimalus darbo užmokestis

MMA Padidintas iki 607 Eur (2019 m. buvo 555 Eur).

  1. Maksimalus neapmokestinamas pajamų dydis

Maksimalus mėnesio NPD 2020 m. – 350 Eur, numatytas gyventojams, kurių pajamos iš darbo santykių ar jų esmę atitinkančių santykių neviršys MMA.

  1. Didėja pajamų mokesčio progresyvumas

Metiniam DU iki 84 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU) dydžio sumos (iki 104.277,6 Eur per metus/vidutiniškai 8.689,8 Eur per mėnesį prieš mokesčius) taikomas 20% pajamų mokesčio tarifas.

Metiniam DU virš 84 VDU dydžio sumos (nuo 2021 virš 60 VDU) taikomas 32% pajamų mokesčio tarifas.

  1. Didėja vidutinis šalies darbo užmokestis

Vidutinis šalies darbo užmokestis (VDU) 2020 metais sieks 1.241,4 Eur (2019 m. – 1.136,2 Eur).

  1. Tėvystės atostogos

30 kalendorinių dienų nepertraukiamos trukmės tėvystės atostogos bus suteikiamos bet kada nuo vaiko gimimo iki vaikui sukanka vieni metai.

  1. Darbuotojų kasmetinės atostogos

Darbuotojai, iki DK įsigaliojimo turėję nepanaudotų kasmetinių atostogų daugiau kaip už trejus darbo metus, turi teisę jas išnaudoti iki 2020 m. liepos 1 d.

  1. Papildoma šventinė diena

Papildytas LR DK 123 straipsnyje nustatytas šventinių dienų sąrašas. Lapkričio 2-oji – Mirusiųjų atminimo (Vėlinių) diena tampa šventine nedarbo diena.

  1. Supaprastintas darbo santykių nutraukimas darbdavio bankroto atveju

Panaikinama pareiga įmonės bankroto atveju konsultuotis su darbo taryba ar profesine sąjunga dėl grupės
darbuotojų atleidimo.

  1. Kolektyvinės sutarties pabaiga

Darbdavio bankroto atveju kolektyvinė sutartis pasibaigia nutraukus darbo sutartis su visais darbuotojais.

ECOVIS Proventus mokesčių specialistai yra pasiruošę operatyviai padėti, jei kiltų klausimų, susijusių su darbo santykių apmokestinimu.