Ne kiekvienas pajėgus susigaudyti mokesčių labirintuose, o ypač kai jie dažnai keičiami, todėl su mokestine baze susijusius klausimus tvarkyti verta patikėti mokesčių profesionalams.

Teikiame konsultacijas visais tiesioginių mokesčių (gyventojų pajamų mokestis, pelno mokestis, nekilnojamojo turto mokestis, žemės mokestis, valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos, įmokos į garantinio fondą ir kt.) ir netiesioginių mokesčių (PVM, akcizai, muitai), finansų valdymo, planavimo, biudžetų sudarymo klausimais, finansų analizės ir optimizavimo klausimais.

Taip pat konsultuojame mokesčių patikros klausimais, padedame įvertinti mokesčių administratoriaus sprendimus ir spręsti visas su mokesčių patikra kylančias problemas, konsultuojame ir padedame spręsti su mokesčių deklaravimu susijusius klausimus.

Jei planuojate atlikti įmonės steigimo, įsigijimo ar pardavimo veiksmus, padėsime Jums įvertinti minėtų veiksmų pasekmes ir riziką vietinės ar tarptautinės mokestinės praktikos požiūriu.

Konsultacijos teikiamos mūsų arba kliento ofise ir gali būti vienkartinės arba nuolatinės. Nuolatinių konsultacijų kaina ir dažnis nustatomas abipusiu sutarimu už vieną mėnesį.