Klientui pageidaujant, pilnai ar dalinai tvarkome įmonės apskaitą. Ši paslauga apima pirminių dokumentų suvedimą į apskaitos registrus, avanso apyskaitų, banko dokumentų, registravimas, ilgalaikio turto ir atsargų apskaitą, darbo užmokesčio apskaičiavimą ir registravimą, deklaracijų, ataskaitų ruošimą ir pateikimą VMI bei SODRAI, Didžiosios knygos sudarymą, finansinės ir mokestinės atskaitomybės paruošimą. Pageidaujant, iš suformuotų įmonės duomenų apskaičiuojame pagrindinius finansinius rodiklius. Įmonės buhalterinė apskaita vedama naudojant kompiuterinę apskaitos programą. Šios paslaugos suteikimo sąlygos ir įkainiai apsprendžiami paslaugų atlikimo sutartimi.

Teikdami finansinės apskaitos paslaugas, siekiame padėti klientams supaprastinant buhalterinės apskaitos procesų valdymą, sumažinti su tuo susijusius kaštus ir padidinti šios funkcijos efektyvumą bei kokybę. Jūs galite mums perleisti ne tik kasdienes užduotis, bet ir sudėtingesnius finansinius procesus. Mūsų patirtis užtikrins, kad bet kokie buhalterinės apskaitos klausimai bus išspręsti operatyviai, patikimai ir profesionaliai.

Prieš teikdami apskaitos paslaugą, pirmiausia išsiaiškiname kiekvieno kliento vykdomos verslo veiklos specifiką ir tik tada siūlome tiksliausiai jo poreikius atitinkantį buhalterinės apskaitos variantą ir jį įgyvendiname. Priklausomai nuo kliento poreikių galite teikti Įįonių apskaitos vedimo paslaugą:

  • mūsų darbuotojui esant Jūsų biure;
  • tvarkydami Jūsų buhalterinę apskaitą savo biure;
  • trumpam laikui pakeisdami buhalterį Jūsų biure.