2020-07-20

Ar LR registruotoms įmonėms galioja JAV sankcijos? Viskas priklauso nuo aplinkybių. Tam tikros JAV sankcijos galioja tik esant sąsajai su JAV, o kai kurios – net ir tada, kai jokių sąsajų su šia valstybe nėra. Žinoti pagrindinius JAV sankcijų taikymo principus būtina kiekvienam verslui, nes JAV sankcijų kontekste galioja vadinamasis „strict liability“ principas – nežinojimas apie draudimus neapsaugo nuo atsakomybės už jų sulaužymą, o nuobaudos už nusižengimus yra ypač griežtos: pažeidusiems JAV sankcijas gali būti skiriamos didelės piniginės baudos, o kraštutiniais atvejais fiziniai ir juridiniai asmenys gali būti patraukiami į JAV sankcijų sąrašus ir visiškai atkertami nuo prieigos prie JAV ūkinės-finansinės sistemos.

Iš penkių pagrindinių aplinkybių, kurioms esant gali būti pritaikomos JAV sankcijos, pirmiausiai verta išskirti sankcijas, taikomas JAV asmenims ir JAV asmenims pavaldiems ar jiems priklausantiems užsienio juridiniams asmenims.

  • JAV asmenys

Dalis JAV sankcijų galioja tik JAV fiziniams ir juridiniams asmenims, taip pat esant sąsajai su JAV per JAV fizinius ir juridinius asmenis bei JAV teritoriją. Tai vadinamos pirminės JAV sankcijos.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad JAV asmenimis yra laikomi ir visi fiziniai asmenys, fiziškai esantys JAV teritorijoje, nepriklausomai nuo jų pilietybės. Pavyzdžiui, jei Lietuvoje registruotos įmonės vadovas, LR pilietis, dalykinės kelionės Vašingtone metu savo pavaldiniams, dirbantiems Vilniuje, el. paštu išsiunčia savo sutikimą dėl prekybinio sandorio su Irano bendrove, tai jau yra laikoma JAV sankcijų pažeidimu, nes Vašingtone esantis LR pilietis sankcijų taikymo tikslais yra laikomas JAV asmeniu, o JAV asmenims yra draudžiama ne tik sudaryti sandorius su Iranu, bet ir sudaryti sąlygas tokių sandorių atsiradimui. Tuo tarpu JAV piliečiams ir JAV žaliosios kortelės turėtojams JAV sankcijos galioja visame pasaulyje. Pavyzdžiui, jei Lietuvoje gyvenanti ir dirbanti JAV pilietė iš savo Lietuvoje registruotos sąskaitos perveda lėšas JAV sankcionuotam asmeniui, tai yra laikoma JAV sankcijų pažeidimu, net jeigu mokėjimas atliktas ne JAV doleriais.

Finansų įstaigoms ypač aktualu tai, kad didžiosios dalies mokėjimų JAV doleriais tarpuskaita (kliringas) pasaulyje yra atliekami per korespondentinę sąskaitą JAV, esančią kurio nors iš didžiųjų pasaulio bankų padalinyje Niujorke, taigi, tokie mokėjimai turi sąsają su JAV per JAV registruotą juridinį asmenį ir JAV teritoriją, ir jiems galioja JAV sankcijų apribojimai, net jei siuntėjas ir gavėjas nėra JAV asmenys ir jie nėra JAV teritorijoje.

  • JAV asmenims pavaldūs arba jiems priklausantys užsienio juridiniai asmenys

Taikant Irano ir Kubos sankcijų programas, užsienio juridiniams asmenims, kurie yra pavaldūs  JAV asmenims arba jiems priklauso, yra taikomi tokie patys draudimai ir apribojimai kaip ir JAV asmenims. Pavyzdžiui, įmonė UAB Western Union Processing Lietuva pagal apibrėžimą nėra JAV asmuo, nes yra registruota Lietuvos Respublikoje, tačiau kadangi yra pavaldi JAV asmeniui – JAV, Denverio valstijoje registruotai pasaulinei pinigų perlaidų įmonei Western Union Financial Services Inc. – jai draudžiama užsiimti ta pačia Irano ir Kubos sankcijų programose numatyta veikla, kuria užsiimti draudžiama visiems JAV asmenims.

Pagal šį sankcijų taikymo principą pritaikytos nuobaudos pavyzdys – Nyderlanduose registruota kelionių paslaugų įmonė Carlson Wagonlit Travel B.V. (CWT), priklausanti JAV registruotai Carlson Wagonlit Travel, Inc. Jai buvo skirta beveik 6 milijonų JAV dolerių bauda už JAV asmenims draudžiamos veiklos –  turistinių kelionių iš/į Kubą – vykdymą.

Svarbu: JAV sankcijų taikymą reglamentuojantys dokumentai nurodo, kad nuobaudos skiriamos ne vien už sankcijų pažeidimus, bet ir už draudimų apėjimus, sąlygų draudimams apeiti sudarymą ir pan.

Parengė Rūta Sakalauskaitė ir Inga Karulaitytė.