2020-04-10

Dėl karantino daug įmonių buvo priverstos užsidaryti ar iš dalies stabdyti savo veiklą. Nors įmonių veiklos sąnaudos liko tokios pačios, tačiau pajamos smarkiai krito arba jų apskritai neliko. Su didžiausiais sunkumais susidūrusios įmonės turi galimybę gelbėti verslą ir restruktūrizuotis, kitos, deja, neatitinkančios restruktūrizavimo proceso kriterijų turės bankrutuoti. Taigi kokie tie kriterijai norint restruktūrizuoti savo verslą?

Sąlygos kelti restruktūrizavimo bylą

Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ) numato, jog restruktūrizavimo byla keliama, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

  1. juridinis asmuo turi finansinių sunkumų;
  2. juridinis asmuo yra gyvybingas;
  3. juridinis asmuo nėra likviduojamas dėl bankroto.

Kas gali inicijuoti restruktūrizavimo procesą?

Restruktūrizavimo proceso paskirtis yra įstatymuose įtvirtintomis priemonėmis išsaugoti ir plėtoti įmonės, kuri turi laikinų finansinių sunkumų, veiklą, sumokėti skolas, atkurti mokumą ir išvengti bankroto. Taigi įmonės vadovas, siekdamas išsaugoti dar gyvybingą bendrovę, turėtų inicijuoti restruktūrizavimo procesą. Svarbu paminėti, jog prašymą teismui gali teikti ir įmonės kreditorius, kurio pradelsti reikalavimai juridiniam asmeniui viršija 10 MMA.

Kokie veiksmai gali būti atlikti restruktūrizavimo metu?

Įmonės restruktūrizavimo procese gali būti pakeista ūkinės veiklos rūšis, modernizuojama gamyba, tobulinamas darbo organizavimas, parduodamas įmonės turtas ar jo dalis, priimamas kitų įmonių, jas jungiant ar skaidant, turtas, įgyvendinamos techninės, ekonominės bei organizacinės priemonės, skirtos įmonės mokumui atkurti, pakeičiami įmonės įsipareigojimų kreditoriams dydžiai bei vykdymo terminai, sustabdomi išieškojimai, netesybų ir palūkanų skaičiavimas ir kt. Visų šių priemonių įmonė gali imtis tik pritarus įmonės kreditoriams.

Susitarimas su kreditoriais

Priėmus sprendimą restruktūrizuotis, pirmiausia, juridinio asmens vadovas turi informuoti bendrovės kreditorius apie ketinimą inicijuoti restruktūrizavimo bylą bei siūlyti sudaryti susitarimą dėl pagalbos (JANĮ 10 str.). Derybos susitarimui sudaryti gali trukti nuo 15 iki 30 dienų.

Įmonė, siekdama sudaryti susitarimą dėl pagalbos, turi teisę kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir (ar) panaikinimo, t. y. jau taikomų laikinųjų apsaugos priemonių panaikinimo, vykdymo veiksmų atidėjimo ar vykdomųjų bylų sustabdymo.

Susitarus su kreditoriais ir pasirašius susitarimą dėl pagalbos galima laikytis jo nuostatų ir be teismo įsikišimo išsaugoti įmonės veiklą. Tačiau nepavykus susitarti įmonės vadovas per 3 mėnesius nuo derybų pabaigos turi teisę kreiptis į teismą su prašymu dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo.

Nepavykus susitarti klausimą sprendžia teismas

Iki teismo sprendimo dėl restruktūrizavimo bylos (ne)iškėlimo priverstinis įmonės turto realizavimas yra sustabdomas, o iškėlus restruktūrizavimo bylą tampa nebegalimas skolų išieškojimas, įskaitymas, sustabdomas netesybų ir palūkanų mokėjimas.

Svarbu paminėti, jog pareiškime teismui dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo turi būti nurodomos priežastys, dėl kurių prašoma iškelti nemokumo bylą bei turi būti pridėti finansiniai įmonės dokumentai, kreditorių sąrašai su nurodytais įsipareigojimais, terminais ir kt., tačiau didžiausią dėmesį reikėtų skirti restruktūrizavimo plano projektui, kuris turi būti patvirtintas juridinio asmens dalyvių susirinkimo sprendimu.

Restruktūrizavimo planas

Svarbiausias dokumentas restruktūrizavimo proceso metu yra restruktūrizavimo planas nuo kurio priklauso restruktūrizavimo proceso sėkmė. Taigi rengiant restruktūrizavimo planą reikia realiai įsivertinti visas galimybes jį vykdyti ir pasirinkti tokias priemones, kurios tikrai bus veiksmingos Jūsų verslui, o kreditoriai tokioms priemonėms pritars. Tam, jog planas būtų patvirtintas reikalingas ½ akcininkų ir visų kreditorių grupių (hipotekos kreditorių ir kitų kreditorių) ½ balsų daugumos pritarimas. Kreditoriams ir akcininkams patvirtinus restruktūrizavimo planą jis turi būti teikiamas tvirtinti teismui.

Nors įstatymu yra palikta galimybė pasirinkti ar vesti restruktūrizavimo procesą patiems, ar prašyti teismo skirti restruktūrizavimo administratorių, įmonių vadovai rengdami dokumentus teismui, ypatingai ruošdami restruktūrizavimo plano projektą turėtų pasikonsultuoti su restruktūrizavimo administratoriais, teisininkais, mokesčių specialistais tam, jog teismas nematytų galimybės atmesti prašymą iškelti restruktūrizavimo bylą, o priemonės numatytos plane, 4 metų laikotarpiui, būtų veiksmingos ir įgyvendinamos bei leistų įmonei toliau sėkmingai vykdyti savo veiklą ir nebankrutuoti.