2020-01-13

Tinkama klientų lėšų apsauga yra vienas svarbiausių patikimos ir stabilios elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų veiklos aspektų.

Naujovė – sąlyginės licencijos 

Elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms, kurios licencijavimo metu nėra pateikusios įrodymų apie faktinį klientų lėšų apsaugos priemonių įgyvendinimą, Lietuvos bankas išduos sąlygines licencijas. Tokia elektroninių pinigų įstaigos licencija su sąlyga, kad iki licencinių finansinių paslaugų teikimo pradžios bendrovė pateiks Lietuvos bankui įrodymus apie tinkamą klientų lėšų apsaugos priemonių įgyvendinimą, Lietuvos banko valdybos sprendimu jau išduota ECOVIS ProventusLaw klientei UAB „Guru Pay“.

Elektroninių pinigų ir elektroninių pinigų įstaigų bei Mokėjimo įstaigų įstatymuose yra numatyta, kad EPĮ / MĮ iš klientų gautas lėšas turi apsaugotos šiais būdais:

– klientų lėšas atskiriant nuo kitų lėšų ir jas laikant atskiroje sąskaitoje kredito įstaigoje Lietuvoje ar vienoje iš Europos Sąjungos valstybių narių, arba

– investuojant į saugų, likvidų ir mažos rizikos turtą,

– arba apdraudžiant iš klientų gautas lėšas, turint garantiją, laidavimo raštą, išduotą Lietuvos Respublikos ar valstybės narės draudimo įmonės ar kredito įstaigos.

Dažniausiai pasirenkamas – klientų lėšų atskyrimas nuo nuosavų lėšų ir jų laikymas atskiroje sąskaitoje kredito įstaigoje.

Už klientų lėšų apsaugos taisyklių pažeidimus finansų įstaigos yra sulaukusios ir ateityje gali sulaukti Lietuvos banko skiriamų baudų.

Galimų alternatyvų analizė 

Praktikoje EPĮ / MĮ nuolatos susiduria su iššūkiais dėl klientų lėšų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo. Lietuvos bankas, atsižvelgdamas į elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigų sektoriaus poreikį užtikrinti deramą klientų lėšų apsaugą, nagrinėjo galimas alternatyvas ir 2019 m. gruodžio trečią dieną paskelbė viešos konsultacijos „Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas“ rezultatus:

1. Galimybė EPĮ / MĮ klientų lėšas laikyti Lietuvos banke šiuo metu nebus toliau plėtojama, kadangi tokia galimybė jau yra įgyvendinta mokėjimo sistemos CENTROlink naudotojams. Pastarieji pagal klientų lėšų sumą (įsipareigojimus klientams) užima daugiau nei 95 proc. EPĮ / MĮ rinkos, todėl papildomas sprendimas kitoms EPĮ / MĮ suteiktų mažai papildomos naudos.

2. Lietuvos bankas planuoja atnaujinti Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimus ir aiškiau nurodyti, kokios lėšos negali būti laikomos atskiroje kredito įstaigos sąskaitoje, kokios investicijos yra laikomos saugiu, likvidžiu ir mažos rizikos turtu, ir kaip jos turi būti atskirtos nuo kitų įstaigos nuosavų lėšų investicijų.

3. EPĮ / MĮ klientų lėšų, laikomų kredito įstaigose, įtraukimas į indėlių draudimo sistemą ir patikėjimo indėlio statuso įtvirtinimas nacionaliniu mastu turėtų tik ribotą poveikį, todėl siūloma toliau neplėtoti šių nacionalinių priemonių įgyvendinimo galimybių.

4. Lietuvos bankas sieks, kad EPĮ / MĮ klientų lėšų apsaugos didinimo klausimas būtų diskutuojamas ES lygiu.

ECOVIS ProventusLaw patarimai  

EPĮ / MĮ svarbu turėti vidinę klientų lėšų apsaugos užtikrinimo procedūrą, kurioje būtų pateiktas administravimo ir suderinimo procesų aprašymas, siekiant užtikrinti, kad klientų lėšos yra apsaugotos nuo mokėjimų įstaigos kreditorių; nurodytas asmenų skaičius, kurie turi prieigą prie klientų lėšų apsaugos sąskaitos ir jos funkcijų; savalaikis ataskaitų pateikimas Lietuvos bankui ir kt.