Be įmonių finansinio audito, ES fondų lėšomis finansuojamų projektų audito, buhalterinės apskaitos paslaugų, konsultacijų mokesčių klausimais, taip pat teikiame šias paslaugas:

  • Verslo planų ir investicinių projektų rengimas;
  • Verslo apskaitos standartų ir tarptautinių finansinių ataskaitų standartų taikymas;
  • Apskaitos sistemų tobulinimas ir konsultacijos įsigyjant apskaitos sistemas;
  • Bendrovių veiklos atitikimo LR Akcinių bendrovių įstatymui įvertinimas;
  • Darbo užmokesčio ir personalo dokumentų tvarkymas;
  • Asmens turto ir pajamų deklaracijų pildymas;